Oferta

Nasza oferta zajęć skierowana jest do Dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych jak również do Rodziców.

Wszystkie zajęcia prowadzone są według autorskiego programu, w oparciu o podstawę programową MEN, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów dydaktycznych ( częściowo tworzonych przez nas samych ) i plastycznych. Lekcje prowadzimy wyłącznie w języku angielskim!

Zapraszamy do współpracy!

Oferujemy:

 • Zajęcia językowe dla dzieci w żłobkach i przedszkolach
  • Lekcje muzyczno-ruchowe: 20 minut (dzieci młodsze) lub 30 minut (dzieci starsze)
  • Lekcje muzyczno-plastyczne: 45 minut
 • Zajęcia dodatkowe (popołudniowe) w przedszkolach
  • Lekcje muzyczno-ruchowo-plastyczne: 60 minut
 • Kursy językowe w szkołach dla dzieci klas 0-3 (zajęcia pozalekcyjne)
  • Kreatywne lekcje z elementami muzyki, plastyki, nauki czytania i pisania po angielsku: 60 minut
 • Warsztaty tematyczne 
  • Odkrywamy różne tematy po angielsku poprzez zabawy ruchowe, śpiew, zajęcia plastyczne: 3 godziny zegarowe
 • Kolonie/półkolonie
  • Organizujemy językowe przygody podczas wakacji!

Oferta